links2
Raksts 15.11.2018
Institūta “BIOR” darbinieki saņem Zemkopības ministrijas apbalvojumus Latvijas Valsts svētku priekšvakarā Zemkopības ministrijā (ZM) notiks svinīgs pasākums, kurā zemkopības ministrs apbalvos nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, zinātniekus, mācībspēkus, valsts pārvaldes darbiniekus ...
links2
Raksts 05.11.2018
Apbalvojumu “PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU ZIVSAIMNIECĪBĀ” saņem “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Dole” vadītājs Aivars Ignatovs Piektdien, 2. novembrī, svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Zemkopības ministrijas (ZM) Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms ...
links2
Raksts 31.10.2018
Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki 30. oktobrī veica līdaku mazuļu iezīmēšanu un ielaišanu Saukas ezerā Lai novērtētu zivju augšanu, izdzīvošanas spējas un migrāciju, Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības ...
links2
Raksts 22.10.2018
Noslēdzies programmas “Apvārsnis 2020” projekta “European Researchers’Night in Latvia 2018-2019” pirmais posms Eiropas Savienībā jau vairāk nekā 10 gadus tiek organizēti Eiropas zinātnieku nakts pasākumi, kas noris tikai vienu dienu ...
links2
Raksts 18.10.2018
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 ceturtā posma aktualitātes 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu ...