links2
Raksts 23.02.2024
Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no 2023.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē atzinusi darbu pie Notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstības Covid-19 pandēmijas kontekstā. Sadarbojoties vairākām zinātniskajām institūcijām, Latvijā tapusi zinātniski pamatota ...
links2
Raksts 22.02.2024
2024. gada 22. februārī, plkst. 14.00 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” kolēģis DENISS FEDORENKO veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Nanoplūsmas šķidruma hromatogrāfijas un masspektrometrijas metožu ...
links2
Notikums Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrā (adrese: zivju audzētava „Tome“, Ogres nov., Tomes pagasts)12.02.202409:00
Aicinām pieteikties uz institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centra rīkotajām teorētiskām un praktiskām apmācībām karpu audzēšanā. EJZAF projekta Nr. 23-00-U2021402-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības, izglītības un inovāciju ...
links2
Notikums BIOR, Lejupes ielā 315.02.202410:00
Pārtikas drošības dzīvnieku veselības vides zinātniskais institūts “BIOR” piena un piena produktu testēšanas laboratoriju speciālistus aicina uz semināru Seminārā nozares pārstāvjiem un ekspertiem būs iespēja uzzināt aktualitātes pārtikas produktu aprites ...
links2
Raksts 15.02.2024
EU JAMRAI 2 sākums Parīzē pāršķir nākamo nodaļu Eiropas vienotajā atbildē uz antimikrobiālo rezistenci 2024. gada 13. februārī Parīzē pulcējās Eiropas Komisijas pārstāvji, politikas veidotāji un organizācijas no 30 valstīm ...