links2
Raksts 29.12.2023
Institūts “BIOR” lepojas: trīs pētnieki gadu mijā iegūst zinātnes doktora grādu! Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” 2023.gads bijis īpaši svarīgs un nozīmīgs. Esam lepni un gandarīti ...
links2
Notikums Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūtras centrā (adrese: zivju audzētava „Tome“, Ogres nov., Tomes pagasts)23.01.202409:00
Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz Institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centra rīkotajām teorētiskajām apmācībām par zivju audzēšanu recirkulācijas akvakultūras sistēmās ar Somijas ekspertu piedalīšanos EJZAF projekta Nr. 23-00-U2021402-000001 ...
links2
Raksts 22.12.2023
Valsts zinātniskais institūts “BIOR” ir starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu ...
links2
Raksts 20.12.2023
Cienījamie praktizējošie veterinārārsti un citi klienti! Informējam, ka, sakarā ar zemo pieprasījumu, no 02.01.2024. tiks pārtraukti veterināro hormonu izmeklējumi: estradiols, kopējais T3 un brīvais T3. Nepieciešamības un konkrēta pieprasījuma gadījumā ...
links2
Notikums ZOOM platforma 20.12.202310:00
Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnes projektu pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības jomā atskats Šā gada 2023. gada 20. decembrī ZOOM platformā pētnieki informēja par lauksaimniecībā izmantojamajiem zinātniskajiem pētījumiem pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku ...