links2
Raksts 28.12.2017
2017. gada novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” viesojās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperte Marina Savenko. Institūta pārstāvji iepazīstināja viesi ar “BIOR” ...
links2
Raksts 27.12.2017
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2017. gadā. Viens no tiem ir zinātniskā institūta “BIOR” pētījums par farmaceitisko savienojumu atlikumu izplatību Latvijas apkārtējās vides objektos. Pētījumā ...
links2
Raksts 15.12.2017
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” trešajā posmā tika turpināts darbs pie ...
links2
Raksts 14.12.2017
EJZF pasākuma projekta Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” noslēgušās teorētiskās apmācības “Akvakultūras Ietekme uz vidi un karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu ...
links2
Raksts 13.12.2017
2017. gada 6. decembrī zinātniskā institūta “BIOR” doktorants Ingars Reinholds piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības potenciālajiem zinātniekiem – vidusskolēniem un studentiem – organizētajā diskusiju forumā ...