links2
Raksts 01.03.2023
Valsts zinātniskā institūta “BIOR” laboratorija piedāvā jaunu pakalpojumu: per- un polifluoralkilsavienojumu (PFAS) noteikšanu pārtikas un patēriņa precēs. Ar laboratorijas pakalpojuma izmaksām iespējams iepazīties ŠEIT! Saskaņā ar likumdošanas izmaiņām, Komisijas Regula ...
links2
Raksts 16.02.2023
BIOR zinātnieki pēta roņu uzvedību Valsts zinātniskā institūta “BIOR” zinātnieki uzsākuši roņu uzvedību zvejas rīku tuvumā pētīšanu, pielietojot letālas atbaidīšanas metodes, lai samazinātu roņu radītos zaudējumus zvejas rīkiem un lomam ...
links2
Raksts 07.02.2023
Par laša bioloģiskā materiāla ievākšanu Baltijas jūras Latvijas ekonomiskajā zonā un Latvijas teritoriālajos ūdeņos Cenu aptauja noslēgusies Pretendents, kurš iesniedza izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu un kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ...
links2
Raksts 03.02.2023
BIOR: Āfrikas cūku mēra vakcīnas izstrādei izmantotais Latvijā izolētais ĀCM vīrusa celms uzrāda labus rezultātus Valsts zinātniskais institūts “BIOR” aktīvi pārstāv Latviju VACDIVA projektā, kura mērķis ir izstrādāt efektīvu vakcīnu ...
links2
Raksts 25.01.2023
Aicinām pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus laša bioloģiskā materiāla ievākšanai Baltijas jūras Latvijas ekonomiskajā zonā un Latvijas teritoriālajos ūdeņos Cenu aptauja ir pārtraukta. Ņemot vērā, ka 2023. gada 25. janvārī ...