links2
Raksts 02.04.2024
Lai veiktu zivju bioloģiskā materiāla ievākšanu un informācijas analīzi zvejas regulācijas pasākumu izstrādei, zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar piekrastes zvejniekiem plāno veikt pētniecisko zveju Rīgas līča piekrastē. Institūts aicina pieteikties ...
links2
Raksts 19.03.2024
BIOR: upju atjaunošana ir nepieciešama; svarīga ir vienota un zinātniski pamatota pieeja Valsts zinātniskajā institūtā tika rīkota diskusija “Ar smago tehniku upē - izaicinājumi, ieguvumi (un zaudējumi?) ūdensteču tīrīšanā un ...
links2
Notikums A zāle, Lejupes iela 3, Rīga18.03.202410:00
Pasākums: Ar smago tehniku upē - izaicinājumi, ieguvumi (un zaudējumi?) ūdensteču tīrīšanā un atjaunošanā Organizē: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” PROGRAMMA 9:30-10:00 Reģistrācija 10:00-10:10 Ievads un ...
links2
Raksts 05.03.2024
Valsts zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki rīko pasākumu “Ar smago tehniku upē - izaicinājumi, ieguvumi (un zaudējumi?) ūdensteču tīrīšanā un atjaunošanā”, kurā uz diskusiju aicināti gan nozares eksperti, gan upju apsaimniekošanā ...
links2
Raksts 23.02.2024
Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no 2023.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē atzinusi darbu pie Notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstības Covid-19 pandēmijas kontekstā. Sadarbojoties vairākām zinātniskajām institūcijām, Latvijā tapusi zinātniski pamatota ...