links2
Raksts 22.12.2020
Pieteikties covid-19 testam Covid-19 izmeklējumam varat pieteikties, zvanot pa tālruni 28369560 vai sūtīt covid@bior.lv. Informējam, ka ar lielo noslogojumu un pieprasījumu pēc Covid-19 izmeklējumiem, pieraksts Rīgā iespējams pēc divām darba ...
links2
Raksts 13.10.2021
Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” vienpadsmitā posma aktualitātes. Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ...
links2
Raksts 11.10.2021
Lai sekmētu konsolidētu un pieejamu 3Rs izglītības un apmācības procesu (E&T) nozarē strādājošiem, DG ENV tīmekļa vietnē ir atvērta jauna E&T sadaļa, tādējādi nodrošinot piekļuvi arvien plašākiem atvērtās izglītības un ...
links2
Raksts 01.10.2021
Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu klātienes izglītības procesu jaunajā 2021./2022. mācību gadā, skolās tiek veikta izglītojamo pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (arī profesionālajā izglītībā) testēšana uz COVID-19. Testēšana tiks veikta ...
links2
Raksts 01.10.2021
BIOR: iedzīvotāji ziņojuši par vairāk nekā 100 šķēršļiem Latvijas upēs; atklāts nereģistrēts HES Ar Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību valsts zinātniskā institūta “BIOR” organizētajā citizen science jeb sabiedrības līdzdalība zinātniskajā pētījumā ...