links2
Raksts 22.12.2020
Pieteikties covid-19 testam Valsts zinātniskais institūts "BIOR" ir vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā ...
links2
Raksts 11.02.2021
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBMC) pašvaldībās veiks notekūdeņu monitoringu un “biobankas” infrastruktūras ...
links2
Raksts 02.02.2021
BIOR piedāvā jaunu pakalpojumu: kriptosporīdiju un žiardiju parazītu klātbūtnes diagnostiku cilvēkiem un dzīvniekiem Valsts zinātniskā institūa "BIOR" Parazitoloģijas grupa piedāvā jaunu pakalpojumu: kriptosporīdiju un žiardiju parazītu klātbūtnes diagnostiku cilvēkiem un ...
links2
Raksts 04.01.2021
2021.gadā tiek turpināti lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi: “Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums”; “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā”; “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju ...
links2
Raksts 15.12.2020
“BIOR” vadošie pētnieki informēs par pētījumu rezultātiem pārtikas un dzīvnieku veselības jomā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu šā ...