Valsts prezidents izteica gandarījumu par to, ka “BIOR” Latvijas zinātnes ainavā ir veiksmes un izcilības piemērs jau kopš tā darbības uzsākšanas 2010. gadā: “Kad ekonomiskās lejupslīdes laikā valsts pārvaldes iestādes tika reorganizētas, “BIOR” tika izveidots kā galvenais zinātniskais atbalsts nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā pārtikas, lauksaimniecības, zivsaimniecības, veterinārmedicīnas un sabiedrības veselības jomā. Es apskatījos, cik jums ir valsts deleģētu uzdevumu dažādās jomās. Gandrīz visos gadījumos jūs esat vienīgais zinātniskais centrs, kas pilda šos valsts deleģētos uzdevumus.”

E. Levits atzīmēja, ka institūta darbs tiek novērtēts arī pasaulē: “Mēs varam lepoties ar institūta atpazīstamību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. “BIOR” tiek vērtēts kā stabils līderis tādās nozarēs kā vides ķīmija, veterinārmedicīna, pārtikas zinātne un sabiedrības veselība.”

Prezidents arī akcentēja zinātnieku atbildību un lomu kvalitatīvu, sakarīgu valsts lēmumu pieņemšanā, kā tas ir pandēmijas gadījumā, jo politiskā lēmuma pieņēmējs balstās zinātnes atzinumos.

E. Levits uzsvēra, ka institūta darbs balstās “Vienas veselības” koncepcijā, kas paredz, ka optimālās veselības mērķis tiks sasniegts tikai tad, kad tiks ņemta vērā saistība starp cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem, apkārtējo vidi un klimatu: “Tas ir holistisks skatījums uz mūsu zemeslodi un šeit dzīvojošajiem cilvēkiem.”

Valsts prezidents izteica dziļu cieņu zinātniekiem un uzsvēra: “Ja skatāmies uz mūsu valsts ilgtspējību, tādā gadījumā zinātne un tehnoloģijas, zinātnes attīstība, ieguldījumi zinātniekos, zinātnē un, protams, studentos ir tas lauks, no kura būs atkarīga mūsu valsts nākotne.”