vnpc

Papildināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze lauksaimniecības un pārtikas zinātnes attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai

 

Projektā „Mūsdienīgas zinātnes materiāli tehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” (VNPC) (Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002) ZI “BIOR” ir iegādāts firmas Nicon Invertēts mikroskops Ti-E.

Projekta mērķis – pilnveidot materiāli tehnisko bāzi lauksaimniecības un pārtikas zinātnes attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Projektu plānots īstenot 45 mēnešu laikā.

Latvijā ir divi šādi mikroskopi (institūtā “Bior” un Daugavpils Universitātē).

Mikroskopa Ti-E lietošanas apmācības notika 2013.gada 6.februārī, Diamedica pārstāvju, servisa inženiera Ivo Bargā un produktu menedžeres Lienes Matjušenko, vadībā.

Ti sērijas mikroskopi piedāvā lielas iespējas sistēmas komplektācijā, ņemot vērā dažādos pielietojuma mērķus.

Ar mikroskopu plānots paplašināt esošos pētnieciskās darbības virzienus – dzīvnieku pataloģijas, virusoloģijas, parazitoloģijas un mikrobioloģijas jomā (mikroorganismu, parazitāro aģentu sugu izpētes paplašināšana, komplicētāku pētāmo organismu un vides mijiedarbības mehānismu pētījumu attīstīšana, dažādu morfometrisko mērījumu līmeņa paaugstināšana). Rezultātā būs iespējams ieviest modernas, vizuāli attēlojamas motomerfiskās metodes, līdztekus klasiskajām, pārbaudot un zinātniski izvērtējot zāļu, vakcīnu, barības piedevu efektivitāti uz konkrētiem audiem, kā arī dzīvnieku organismu kopumā. Padziļināsies pētījumu saturs un apjoms, paaugstināsies to kapacitāte, nodrošinot zinātniskos darbiniekus ar savlaicīgu piekļuvi pētniecības iekārtai. Tas ļaus izpētīt mikrovides – jaunu bakteriālo, virusālo un parazitāro aģentu sugu areāla paplašināšanos un izpēti Latvijā pakāpenisko klimata izmaiņu ietekmē.

 

2013. gads