Rūpējoties par iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un gādājot par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, ikvienai pašvaldībai svarīgs jautājums ir drošas un kvalitatīvas peldvietas esamība pašvaldības teritorijā. 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūts „BIOR” jau kopš 2006. gada nodrošina peldvietu monitoringu, tāpēc, sākot ar 2011. gadu, pašvaldībām un peldvietu īpašniekiem, kuru teritorijā esošajās peldvietās ūdens kvalitātes pārbaudes netiek veiktas par valsts budžeta līdzekļiem, ir iespējams nodrošināt peldūdens kvalitātes novērtējumu par peldvietas īpašnieka līdzekļiem. 

Izmantojot piedāvāto pakalpojumu kompleksu, variējot paraugu ņemšanas biežumu atbilstoši klienta vēlmēm, piedāvājam sekojošus maksas pakalpojumus:

  • Peldūdens paraugu ņemšana;
  • Peldūdens paraugu laboratoriskās analīzes (zarnu enterokoki, Escherichia coli).

Papildus bez maksas tiek ietverti sekojoši pakalpojumi:

  • peldvietu ūdens vizuālie novērojumi: zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas, piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem;
  • atzinums par peldvietas ūdens kvalitāti un rekomendācijas par ierobežojumiem peldēties. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2017. gada peldsezonā vairākas pašvaldības ir organizējušas un finansēs paraugu ņemšanu peldvietās, kuras nav iekļautas Ministru kabineta noteikumos kā oficiālas peldvietas. Veselības inspekcijas mājaslapā saitē "Peldvietu ūdens kvalitāte neoficiālajās peldvietās 2017. gada peldsezonā" atbilstoši teritoriālajam iedalījumam, tiks apkopoti Veselības inspekcijā iesniegto neoficiālo peldvietu ūdens analīžu rezultāti, atspoguļojot paraugu ņemšanas vietu, laiku, ūdens kvalitātes rādītāju rezultātus un Veselības inspekcijas slēdzienu par atļauju peldēties. Dati tiks aktualizēti operatīvi pēc ūdens analīžu rezultātu saņemšanas Veselības inspekcijā;
  • konsultācijas par peldvietas īpašnieka rīcību neatbilstošu rezultātu gadījumos, īstermiņa piesārņojums u.c. ar peldvietām saistītiem jautājumiem.

Pakalpojuma izmaksas
No peldvietas īpašnieku vai pašvaldības līdzekļiem šo pasākumu laikā jāsedz EUR 28.54 + PVN par vienu apsekošanas reizi. Visā peldsezonas laikā, ja peldvietas īpašnieks neizvēlas biežāku kontroli, nekā noteikts normatīvajos aktos, tās ir 5 apsekošanas reizes - EUR 142.70 + PVN par katru teritorijā esošo peldvietu.

Konsultējieties ar institūtu „BIOR”
Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām sazināties ar Pārdošanas nodaļas ekspertiem pa tālruni 67620359 vai e-pastu sales@bior.lv.