Kāpēc tas ir svarīgi?

Pārtikas produktu derīguma termiņš ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, patērētājiem izvēloties pārtiku. Ražotājiem un izplatītājiem ir pareizi un precīzi jāaprēķin produkta “dzīves laiks”, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu visā produkta derīguma termiņa laikā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem.

Institūts "BIOR" piedāvā

Zinātniskais institūts „BIOR” piedāvā pārbaudīt produkta derīguma termiņu, lai noteiktu tā atbilstību ražotāja izvirzītajiem kritērijiem visā derīguma periodā pie noteiktiem uzglabāšanas apstākļiem. Šis piedāvājums ir aktuāls gan jaunu produktu izstrādes posmā, gan palīdzēs rast pierādījumus par derīguma termiņa pagarināšanu apritē esošam produktam, pārliecinoties, ka produkts saglabā kvalitāti un nekaitīgumu ilgāku laiku.

Laboratorijas pētījumā piedāvājam arī noteikt periodu, kurā pārtikas produkts ir jāizlieto pēc tā iepakojuma atvēršanas.

Katrs derīguma termiņa pētījums ir unikāls projekts, kas apvieno produkta specifikāciju, kvalitātes prasības, likumdošanas aspektus un mūsu laboratorijas speciālistu pieredzi fizikāli ķīmiskajā, mikrobioloģiskajā un sensorajā testēšanā.

Konsultējieties ar institūtu „BIOR”

Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām sazināties ar Pārdošanas nodaļas ekspertiem pa tālruni 67620359 vai e-pastu sales@bior.lv.