Liellopu DNS analīzes

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorija izpilda vaislas liellopu izcelsmes sertifikācijai nepieciešamās DNS analīzes.

Dzīvnieku ģenētiskajai identifikācijai tiek izmantoti nelieli DNS fragmenti, kurus dēvē par mikrosatelītiem. To profils katram indivīdam atšķiras, tādējādi pēc mikrosatelītu informācijas var unikāli identificēt jebkuru dzīvnieku. Tāpat kā citi DNS elementi, mikrosatelīti pēcnācējam iedzimst no tēva un mātes, tādēļ ar to palīdzību ir iespējams precīzi (>99% ticamība) apliecināt dzīvnieka izcelsmi. Papildu izcelsmes apliecināšanai dzīvnieka ģenētiskā identifikācija var noderēt arī dzīvnieka vai vaislas materiāla identitātes pārbaudei, gaļas produktu izcelsmes izsekošanai un pat noziegumu atklāšanai.
Institūtā liellopu ģenētiskajās analīzēs tiek izmantoti Starptautiskās Dzīvnieku Ģenētikas Asociācijas (ISAG) noteiktie mikrosatelīti, kas nodrošina iegūto rezultātu salīdzināmību ar daudzās citās laboratorijās iegūtajiem rezultātiem. Testēšana notiek laboratorijā, kura ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām.

ISAG

Paraugu ņemšana un iesniegšana

 • Testēšanai derīgi šādi materiāli:
  • asinis, vismaz 5 ml (EDTA stabilizētas vakuuma stobriņā +4°C);
  • apmatojums (vismaz 50 mati ar matu saknēm tīrā plastmasas maisiņā);
  • sperma, vismaz 2 pajetes (vēlams, sasaldēta -20°C);
 • Ja zināms, ka testējamajam dzīvniekam ir dvīnis, vēlams iesniegt matus, nevis asinis.
 • Matu paraugus var ievākt arī pats saimnieks bez veterinārārsta palīdzības. Matiem jābūt tīriem un sausiem, un tie jāsakārto tā, lai matu saknes būtu kopā. Matus vislabāk raut no astes gala, ausu galiem vai krēpēm.
 • Ja vienā reizē tiek ņemti paraugi no vairākiem dzīvniekiem, jāpievērš liela uzmanība, lai paraugus pareizi marķētu un nesajauktu vietām. Institūts neuzņemas atbildību par neapmierinošiem testēšanas rezultātiem, kas radušies paraugu sajaukšanas dēļ, kas notikusi pirms to pieņemšanas institūtā “BIOR”.
 • Asiņu un spermas paraugi jānogādā laboratorijā 2 – 3 dienu laikā pēc to noņemšanas no dzīvnieka vai izņemšanas no spermas bankas, pēc iespējas nodrošinot +4°C (spermai - zemāku) temperatūru. Matu paraugu iesniegšanai termiņa nav, un tos var transportēt istabas temperatūrā.
 • Iesniedzot paraugus, jāaizpilda Ģenētiskās identifikācijas un izcelsmes paraugu pavadraksts Nr.8.
 • Paraugus var iesniegt institūta “BIOR” paraugu pieņemšanas kabinetos visā Latvijā.

Plašāka informācija par ģenētiskās identifikācijas analīzēm, pareizu paraugu ņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem pieejama šeit.
Liellopu saraksts, kuru DNS analīžu rezultāti ir pieejami institūta “BIOR” datu bāzē, atrodams šeit. Ja testējamā pēcnācēja tēvs un/vai māte ir atrodami šajā datu bāzē, nav nepieciešams iesniegt tēva un/vai mātes DNS sertifikātus vai paraugus testēšanai – pavadrakstā tikai jānorāda šo dzīvnieku ID numuri.

Uzmanību - Institūta datu bāze nav tas pats, kas Valsts ciltsgrāmata, un Institūta rīcībā nav visu ciltsgrāmatā ierakstīto buļļu DNS datu!

Testēšanas rezultāti un izmaksas:

Jaunums – ģenētiskās izcelsmes sertifikāta sastādīšana pēc pasūtījuma

Institūts piedāvā sastādīt ģenētiskās izcelsmes sertifikātus arī gadījumā, ja dzīvnieki testēti dažādās laboratorijās un tiem nav veikts salīdzinājums (nav slēdziena par izcelsmes atbilstību). Lai iesniegtu pieteikumu sertifikāta sastādīšanai, jāaizpilda Ģenētiskās identifikācijas un izcelsmes paraugu pavadraksts Nr.8 , kā parauga veidu norādot „DNS sertifikāta kopija” un pielikumā pievienojot attiecīgo dzīvnieku DNS sertifikātu kopijas. Pavadrakstu un pielikumus varat iesniegt jebkurā paraugu pieņemšanas kabinetā vai arī ieskenēt (uz pavadraksta jābūt redzamam maksātāja parakstam) un nosūtīt uz e-pastu vetmed@bior.lv. Maksa (skatīt „Ģenētiskās identifikācijas vai izcelsmes sertifikāta sastādīšana” veterinārmedicīnas izmeklējumu cenrādī) tiek aprēķināta par katru sagatavojamo sertifikātu.

Tādā pašā kārtībā iespējams arī pievienot trūkstošos datus (dzīvnieka vecākus) Institūta izdotajos sertifikātos. Jāņem vērā, ka izdevīgāk ir iesniegt vecāku DNS datus uzreiz kopā ar pēcnācēja paraugu, jo par sertifikāta papildināšanu ar vecāku datiem pēc pēcnācēja testēšanas tiks piemērota maksa saskaņā ar cenrādi.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes:

 • Kāda informācija vai paraugi jāiesniedz, ja es vēlos noteikt pēcnācēja izcelsmi? Pēcnācēja, potenciālā tēva un/vai mātes ģenētiskās identifikācijas (DNS) sertifikāts vai materiāls testēšanai.
 • Vai jāiesūta arī dzīvnieka mātes paraugs, ja gribu noteikt tikai paternitāti (tēva atbilstību)? Paraugs no mātes nav obligāts, bet ir vēlams, jo tas būtiski palielina testa precizitāti, ļaujot noteikt, kuri mikrosatelītu varianti iedzimuši no tēva.
 • Ja pēcnācēja potenciālajam(-iem) tēvam(-iem) ir veiktas asins grupu analīzes, vai tās var izmantot paternitātes noskaidrošanai? Nē, tēva asins grupas analīzes nav salīdzināmas ar pēcnācēja ģenētiskajām analīzēm un neder izcelsmes pierādīšanai.
 • Kur var iegūt dzīvnieka ģenētiskās identifikācijas (DNS) sertifikātu? Sertifikāti var būt pieejami arī mākslīgās apsēklošanas organizācijās, ja bullis vai sperma ir to īpašumā vai ievests no ārzemēm.
 • Vai iespējams veikt izcelsmes analīzes citām dzīvnieku sugām? Institūts “BIOR” pašlaik šādas analīzes veic tikai liellopiem. Par iespēju sastādīt ģenētiskās izcelsmes sertifikātus citu sugu dzīvniekiem var interesēties atsevišķi, katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli.

Neskaidrību gadījumā, ja tās saistītas ar dzīvnieku sertifikāciju un tai nepieciešamajiem dokumentiem, iesakām konsultēties ar Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienību.

Kontakti

Juris Ķibilds
Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas
Mikroorganismu genoma izpētes grupas vecākais eksperts, pētnieks

Tālrunis: +371  28619692
E-pasts: juris.kibilds@bior.lv