Objekts

Govju ģenētiskā identifikācijas (DNS mikrosatelītu) dati

Metode/princips

Ģenētiskās izcelsmes sertifikāta sastādīšana

Parauga daudzums, iepakojums

Govju ģenētiskās identifikācijas (DNS) sertifikāti papīra vai elektroniskā formā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)

5

Kategorija
  • Laboratoriju pakalpojumi
  • Veterinārmedicīnas izmeklējumi
  • Govis
  • Ģenētiskā identifikācija un izcelsme

Cena bez PVN, EUR

3,62

Cena ar PVN, EUR

4,38