Barotņu gatavošana

Jau vairāk nekā 50 gadus institūta laboratorijas gatavo testēšanas procesam mikrobioloģiskās barotnes. 2001. gadā tika ieviesta „Mikrobioloģisko barotņu gatavošanas sistēma’’, kas būtiski palielināja ražošanas apjomu un deva iespēju apgādāt ar barotnēm arī citas laboratorijas.

Barotņu gatavošanas procesa un līdz ar to ikvienas barotnes kvalitāti apliecina institūtā ieviestā kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 9001 standarta prasībām. Barotņu kvalitātes kontrole tiek veikta atbilstoši LVS EN ISO 11133 standarta prasībām.

Barotņu sastāvs atbilst starptautisko standartu prasībām pārtikas produktu, dzīvnieku barības, ūdens un higiēnas izmeklējumos. Barotnes tiek piedāvātas izmantošanai laboratorijās, kas veic pārtikas produktu, ūdens, higiēnas un medicīniski – mikrobioloģiskos izmeklējumus.

Mikrobioloģisko barotņu izmantošana

Institūta Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupa piedāvā: 

  • šķidrās un agarizētās barotnes mēģenēs;
  • agarizētās barotnes Petri platēs (izmēri 60 mm, 90 mm, 140 mm);
  • šķidrās un agarizētās barotnes kolbās un pudelēs.

Barotnes aprakstā ietverti parametri, kuru ievērošana nodrošina kvalitatīvus rezultātus:

  • raksturīgo mikroorganismu auguma apraksts;
  • inkubācijas režīms;
  • derīguma termiņš.

Visas barotnes tiek pakļautas kvalitātes kontrolei, tās veikšanai norādīta pozitīvā un negatīvā mikroorganismu kultūra.

Uzglabāšana

Barotnes līdz izmantošanai uzglabājamas telpā, kuras gaisa mitrums ir ne mazāks par 40%, norādītājā temperatūrā, termoizturīgā plēvē, tumšā vietā, nepieļaujot saules staru iedarbību uz tām.  Barotnes tiek iepakotas termoizturīgā plēvē uzreiz pēc pagatavošanas, tādējādi pagarinot derīguma termiņu un aizkavējot barotņu izžūšanu. Pēc speciālā termoizturīgās plēves iepakojuma atvēršanas garantētais barotņu derīguma termiņš samazinās līdz 7 dienām.

Katalogā apkopotas tikai pieprasītākās barotnes.
Iepriekš saskaņojot, iespējams pagatavot arī barotnes, kas nav ietvertas katalogā.

Cenrādis