Slimība/Izmeklējums

Zivju audzēšanas dīķu īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 ha mēnesī

Cena bez PVN, EUR
120,59 €
Cena ar PVN, EUR
145,91 €
Zivju parazīti
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Zivju parazitārās slimības
Izmeklējuma veids
Parazitoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dekoratīvās zivis

Metode/princips

Metodika par pilnu zivju ihtiopatoloģisko izmeklēšanu / mikroskopija

Parauga daudzums, iepakojums

5-25 zivis, dzīvas ūdens tilpnes ūdenī, ūdens necaurlaidīgā tarā 

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
12,18
Cena ar PVN, EUR
14,74
Zivju un zivju produkcijas parazitoloģiskā izmeklēšana
Kategorija: Zivju produktu izmeklējumi
Izmeklējuma veids
Parazitoloģiskie izmeklējumi
Metode/princips

 BIOR-T-012-127 (mikroskopija)

Metode ir akreditēta
Minimālais parauga apjoms, kg/l
0,3-0,5 kg (ja masa <0,1 kg); 3-5 gab. (ja masa no 0,1-1 kg); 0,5-0,6 kg (griezti zivju produkti)
Testēšanas maksimālais termiņš (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
31,94
Cena ar PVN, EUR
38,65
Zivsaimnieciskā ekspertīze ūdenstilpēs (neatkarīgi no ūdenstilpes zivsaimnieciskās nozīmes) par darbiem, kuriem nav paredzama vērā ņemama ietekme uz zivju resursiem
Kategorija: Ekspertīzes

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām)

Cena bez PVN, EUR
49,59 €
Cena ar PVN, EUR
60,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski maznozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Melioratīvi ietekmētas upes, ezeri, kuru platība < 5 ha vai vidējais dziļums ir < 1.2 m, mākslīgās ūdenstilpes, izņemot uz upēm esošās ūdenskrātuves

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
70,25 €
Cena ar PVN, EUR
85,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski nozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Jūra vai tās piekraste, prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi, anadromo ceļotājzivju migrācijas ceļi, ezeri ar platību > 250 ha

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
173,55 €
Cena ar PVN, EUR
210,00 €
Zivsaimnieciskā ekspertīze zivsaimnieciski vidēji nozīmīgās ūdenstilpēs
Kategorija: Ekspertīzes

Prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi, melioratīvi neietekmētas upes, ezeri, kuru platība < 250 ha un vidējais dziļums pārsniedz 1.2 m

Ekspertīze saimnieciskās darbības ietekmes izvērtēšanai (atbilst 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām).

Cena bez PVN, EUR
123,97 €
Cena ar PVN, EUR
150,00 €
Žultsskābes pre/post
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Klīniskā bioķīmija
Izmeklējuma veids
Klīniski bioķīmiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Enzimātiskā metode, kolorimetrija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

5 µl, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
7,66 *
Cena ar PVN, EUR
9,27 *
*
Cena ir par 1 rādītāja noteikšanu
Zvejas produktu sertifikācija (ar ražošanas novērtēšanu)
Kategorija: Atzinumi, testēšanas pārskati u.tml. pakalpojumi

Sertifikācijas procesa apraksts:

  • dokumentu ekspertīze,
  • ražošanas novērtēšana,
  • paraugu atlase,
  • paraugu testēšana,
  • iegūto testēšanas un ražošanas novērtēšanas rezultātu novērtējums,
  • atbilstības.

Atbilstības sertifikāta izsniegšana uzņēmumam, kur produkcijas sortiments sastāv no:

1 produkcijas veida

Cena bez PVN, EUR
426,86 €
Cena ar PVN, EUR
516,50 €

2 produkcijas veidiem

Cena bez PVN, EUR
569,15 €
Cena ar PVN, EUR
688,67 €

3-5 produkcijas veidiem

Cena bez PVN, EUR
853,72 €
Cena ar PVN, EUR
1 033,00 €

≤10 produkcijas veidiem

Cena bez PVN, EUR
924,87 €
Cena ar PVN, EUR
1 119,09 €

>10 produkcijas veidiem

Cena bez PVN, EUR
0,00 € *
Cena ar PVN, EUR
0,00 € *
*
Līgumcena

Higiēnas sertifikāta noformēšana

Cena bez PVN, EUR
21,34 €
Cena ar PVN, EUR
25,82 €

Atbilstības sertifikāta noformēšana svešvalodā (angļu, krievu)

Cena bez PVN, EUR
14,23 €
Cena ar PVN, EUR
17,22 €

Paraugu atlase atkārtotai testēšanai (1 nosaukums)

Cena bez PVN, EUR
7,11 €
Cena ar PVN, EUR
8,60 €
Zvejnieki un citas juridiskās personas, t. sk. ārzemju
Kategorija: Datu un informācijas sniegšanas pakalpojumi

Zvejas un ekonomiskā informācija (nozvejas un zvejas dienas, t. sk. pa sugām, zvejas firmām, gadiem un mēnešiem, zvejas rajoniem utt.), konsultācijas un atzinumi par zvejas jautājumiem

Cena bez PVN, EUR
152,89 €
Cena ar PVN, EUR
185,00 €