Slimība/Izmeklējums

Identifikācija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Mikroorganismu kultūra (baktērijas, mikroskopiskās sēnes vai raugi)

Metode/princips

Mikrobioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
19,40
Cena ar PVN, EUR
23,47
ESBL, AmpC un Karbapenemāzes fenotipa noteikšana
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

E. coli vai citu enterobaktēriju kultūra

Metode/princips

EURL-AR Laboratory protocol 

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
28,54
Cena ar PVN, EUR
34,53
E. coli serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Escherichia coli kultūra

Metode/princips

OIE Manual, aglutinācija

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
37,44
Cena ar PVN, EUR
45,30
Salmonella serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Salmonellu kultūra

Metode/princips

ISO 6579 p.9.5.4. aglutinācija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
61,43
Cena ar PVN, EUR
74,33
Salmonella fagotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

S. enteritidis, S. typhimurium fagotipizācija

Metode/princips

Fagotipēšana

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
30
Cena bez PVN, EUR
59,42
Cena ar PVN, EUR
71,90
Trakumsērgas vīrusa specifiskā nukleīnskābe
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Brieži, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Trakumsērga
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Galvas smadzenes

Metode/princips

OIE Terrestrial Manual, Chapter 2.1.17. Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Galvas smadzenes vai Amona ragi, iegarenās un smadzenītes, ne mazāk kā 2 g, konteinerī ar dubultiepakojumu vai mazo dzīvnieku līķis vai lielo dzīvnieku galva dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
32,44
Cena ar PVN, EUR
39,25
Govju virusālās diarejas vīrusa specifiskā nukleīnskābe
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Govju virusālā diareja
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Nazālais svābs, stabilizētas asinis, serums, fēces

Metode/princips

OIE manual Terr.ch.2.10.6; reālā laika RT-PĶR (Horwood and Mahony, 2011)

Parauga daudzums, iepakojums

Nazālais svābs, 3 ml stabilizētas asinis, serums (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
32,43 *
Cena ar PVN, EUR
39,24 *
*
Masveida izmeklējumiem ganāmpulkā - Līgumcena
Liellopu respiratori sincitiālā vīrusa, herpesvīrusa 1 un paragripas 3 vīrusa ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Govju respiratori sincitiālā slimība, Govju infekciozais rinotraheīts, Govju paragripa 3
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Nazālais vai oro-faringeālais svābs, abortētais auglis, plaušas, traheja, bronhoalveolārais šķīdums

Metode/princips

Thonur et al. (2012) BMC Veterinary Research, 8:37; multiplex reālā laika RT-PĶR

Parauga daudzums, iepakojums

Nazālais vai oro-faringeālais svābs, ne mazāk kā 10 g no katra orgāna, konteinerī vai dubultiepakojumā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
25,82
Cena ar PVN, EUR
31,24
Pestivīrusa specifiskā nukleīnskābe
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Klasiskais cūku mēris
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Audu paraugs, EDTA asinis

Metode/princips

OIE Terrestrial Manual, Chapter 2.8.3., Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no katra orgāna, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
26,11
Cena ar PVN, EUR
31,59
Klasiskā cūku mēra genoma 5'UTR sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Klasiskais cūku mēris
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Audu paraugs, EDTA asinis 

Metode/princips

Hoffmann et al., 2008, reālā laika RT-PĶR 

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no katra orgāna, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
40,12
Cena ar PVN, EUR
48,55