Slimība/Izmeklējums

Giardia antigēns
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi, Suņi
Slimības: Žiardioze
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekāliju paraugs

Metode/princips

Ražotāja metodika, imūnhromatogrāfijas metode

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā; fekālijas - ne mazāk kā 2 g, dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
1
Cena bez PVN, EUR
19,94
Cena ar PVN, EUR
24,13