Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret kaķu imunodefīcīta vīrusu un kaķu leikēmijas vīrusa antigēns
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu imunodeficīts, Kaķu leikēmija
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, imūnhromatogrāfijas metode

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
16,62
Cena ar PVN, EUR
20,11