Slimība/Izmeklējums

E. coli gēnu noteikšana (VTEC gēni, O serotips)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Escherichia coli kultūra

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
84,40
Cena ar PVN, EUR
102,12
E. coli serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Escherichia coli kultūra

Metode/princips

OIE Manual, aglutinācija

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
44,07
Cena ar PVN, EUR
53,32
Enzīmproducējoša E. coli (ESBL, ampC un karbopenemāzes) identificēšana
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

E. coli vai citu enterobaktēriju kultūra

Metode/princips

EURL-AR Laboratory protocol, MIC

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
63,92
Cena ar PVN, EUR
77,34
ESBL, AmpC un Karbapenemāzes fenotipa noteikšana
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

E. coli vai citu enterobaktēriju kultūra

Metode/princips

EURL-AR Laboratory protocol 

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
60,06
Cena ar PVN, EUR
72,67
Identifikācija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Mikroorganismu kultūra (baktērijas, mikroskopiskās sēnes vai raugi)

Metode/princips

Mikrobioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
23,88
Cena ar PVN, EUR
28,89
MR-Staphylococcus aureus mecA gēna klātbūtne
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Staphylococcus aureus kultūra

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
35,48
Cena ar PVN, EUR
42,93
Salmonella serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Salmonellu kultūra

Metode/princips

ISO 6579 p.9.5.4. aglutinācija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Inokulēta cietā barotnē, neplīstošā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
61,65
Cena ar PVN, EUR
74,60
Specifiskā DNS
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
*
Līgumcena
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija 

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
*
Līgumcena
Specifiskā RNS
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Mikroorganismu identifikācija
Slimības: Mikroorganismu identifikācija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

(rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
*
Līgumcena
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dažādi bioloģiskie objekti

Metode/princips

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Dažādi bioloģiskie paraugi

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
*
Līgumcena