Slimība/Izmeklējums

S. pullorum/gallinarum
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Putni
Slimības: Putnu tīfs, Puloroze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

OIE Manual, bakterioloģiski

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Cieši noslēgtā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
7-10
Cena bez PVN, EUR
25,02
Cena ar PVN, EUR
30,27