Slimība/Izmeklējums

Deformēto spārnu vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Bites
Slimības: Deformēto spārnu slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Bites

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Bites 40-50 gab. 50 ml stobriņā 70% etanolā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
10
Cena bez PVN, EUR
45,10
Cena ar PVN, EUR
54,57