Slimība/Izmeklējums

Infekciozā pankreātiskā nekroze
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Infekciozā pankreātiskā nekroze
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivs

Metode/princips

MK noteikumi Nr. 146/2017, 13. pielikums, Vīrusu izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Sterilā stobriņā ar šūnu augšanas vidi, kas saņemta Institūtā "BIOR" (+5±3) °C vai dzīvas zivis ūdenī ūdens necaurlaidīgā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
20
Cena bez PVN, EUR
282,94
Cena ar PVN, EUR
342,36