Slimība/Izmeklējums

Aleuta slimības vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kažokzvēri
Slimības: Ūdeļu Aleuta slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis (ūdele)

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, ne mazāk kā 2 g (fekālijas), urīns, svaigs patoloģiskais/klīniskais materiāls ūdens necaurlaidīgos, blīvi noslēgtos konteineros  (+5±3) °C 

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
42,82
Cena ar PVN, EUR
51,81