Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret zirgu virusālā arterīta vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu virusālais arterīts
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.5.10.B.2.a), Vīrusneitralizācijas tests (VN)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
10
Cena bez PVN, EUR
75,37
Cena ar PVN, EUR
91,20
Zirgu virusālais arterīta vīruss
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu virusālais arterīts
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zirga elpošanas ceļu noslaucījumi, patoloģiskais materiāls, sperma

Metode/princips

OIE Manual Terr. chapter 2.5.10., Vīrusu izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 2 g, dubultā ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
20
Cena bez PVN, EUR
116,98
Cena ar PVN, EUR
141,55