Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret vaislas sērgas ierosinātāju
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Vaislas sērga
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.5.3., Komplementa saistīšanas reakcija (KSR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
16,18
Cena ar PVN, EUR
19,58