Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret Āfrikas zirgu mēra vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Āfrikas zirgu mēris
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.5.1., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
16,86
Cena ar PVN, EUR
20,40
ĀZM vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Āfrikas zirgu mēris
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis, audu paraugs

Metode/princips

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, parenhimatozo audu suspensijas, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
54,46
Cena ar PVN, EUR
65,90