Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret gripas A vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas, Putni, Zirgi
Slimības: Gripa
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.3.4., 2.5.7., 2.8.7., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
10,07
Cena ar PVN, EUR
12,18