Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret cūku transmisīvā gastroenterīta ierosinātāju vai cūku respiratoro koronavīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku transmisīvais gastroenterīts, Cūku respiratorā koronavirusālā infekcija
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.8.10., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
Izmeklējumi pieejami pēc iepriekšējās vienošanās vai līguma noslēgšanas
Cena bez PVN, EUR
35,06
Cena ar PVN, EUR
42,42