Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret CRRS vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku reproduktīvais un respiratorais sindroms
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.8.6., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
8,01
Cena ar PVN, EUR
9,69