Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret cūku enzootiskās pneimonijas ierosinātāju (Mycoplasma hyopneumoniae)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku enzootiskā pneimonija
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
8,45
Cena ar PVN, EUR
10,22