Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret Medi-Visna slimības & kazu artrīta / encefalīta ierosinātāju
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Kazas
Slimības: Maedi-Visna slimība, Kazu artrīts-encefalīts
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.7.2/3., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
6,46
Cena ar PVN, EUR
7,82
Kazu artrīta/encefalīta (CAEV) provīrusa genoma gagMA gēna sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kazas
Slimības: Kazu artrīts-encefalīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Asinis - ne mazāk kā 10 ml, vakuumstobriņā, (+5±3)°C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
7
Cena bez PVN, EUR
37,61
Cena ar PVN, EUR
45,51
Maedi-Visna provīrusa (MVV) genoma gagMA gēna sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Kazas
Slimības: Maedi-Visna slimība, Kazu artrīts-encefalīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika Polimerāzes ķēdes reakcija (rl PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Asinis - ne mazāk kā 10 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
7
Cena bez PVN, EUR
37,65
Cena ar PVN, EUR
45,56