Slimība/Izmeklējums

Viens rādītājs (mikrobu skaits, koli-titrs, Proteus, Ps. aeruginosa, hemolītiskie koki, anaerobā mikroflora)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas, Govis, Zirgi
Slimības: Spermas mikrobiālais piesārņojums
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Sperma

Metode/princips

BIOR-T-012-138.1.-6.

Parauga daudzums, iepakojums

0.5-1 ml sterilā tarā uz ledus

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
7
Cena bez PVN, EUR
9,55 *
Cena ar PVN, EUR
11,56 *
*
Cena ir par viena rādītāja noteikšanu