Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret Q drudža ierosinātāju (Coxiella burnetii)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Q drudzis
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma, piens

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.16., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
8,46
Cena ar PVN, EUR
10,24
Q drudža ierosinātāja (Coxiella burnetii) specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Q drudzis
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Abortētais auglis (aknas, liesa, plaušas), placenta, piens, fēces, vaginālais svābs

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) 

Parauga daudzums, iepakojums

Katrs paraugs iepakots atsevišķi ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
94,75
Cena ar PVN, EUR
114,65