Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusa nestrukturālajiem proteīniem (NS)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Mutes un nagu sērga
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.8., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
23,89
Cena ar PVN, EUR
28,91
Antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusa strukturālajiem proteīniem (O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2, SAT3)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Mutes un nagu sērga
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.8., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
148,12
Cena ar PVN, EUR
179,23
Mutes un nagu sērgas vīrusa antigēns
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Mutes un nagu sērga
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Aftozs materiāls, EDTA asinis

Metode/princips

OIE Manual Terr. ch. 2.1.8. Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 5 g no aftoza materiāla, slēgtā, sterilā, necaurlaidīgā konteinerī ar trīskārtīgu iepakojumu, vēlams 6 h laikā pēc parauga noņemšanas, aukstumā, ar brīdinājumu: "Izmeklējumiem uz Mutes un Nagu sērgu" un/vai stabilizētās asinis ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
56,37
Cena ar PVN, EUR
68,21
Mutes un nagu sērgas vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kazas, Zirgi
Slimības: Mutes un nagu sērga
Objekts

Dzīvnieku audi, aftozs materiāls, EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Aftu sienas (vismaz 2 cm2) un saturs. Arī sirds muskulis miokardīta gadījumā, piens, EDTA asinis (ne mazāk kā 3 ml), serums, ezofagālais - faringeālais svābs).

Audu paraugi jāiesūta glicerīna-fizioloģiskā bufera šķīdumā attiecībā 1:1 (pH 7,2-7,6). Blīvi noslēgtos vienreizlietojamos konteineros (aizskrūvējamos stobriņos) un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā un papildus hermētiski noslēgtā, aizzīmogotā konteinerā, +5±3 °C.

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
54,62
Cena ar PVN, EUR
66,09