Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret Capripox vīrusiem
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Capripox vīrusi, Nodulārais dermatīts
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.4.13.; 2.7.13.,

Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
20,44
Cena ar PVN, EUR
24,73
Capripox vīrusu (kazu baku, aitu baku, govju nodulārā dermatīta) genoma sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Nodulārais dermatīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ādas biopsija, deguna iztriepe, EDTA asinis

Metode/princips

Sekvenēšanas reakcija (izolāta raksturošana)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai deguna iztriepe, konteinerī vai dubultiepakojumā,

asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
14
Cena bez PVN, EUR
112,82
Cena ar PVN, EUR
136,51
Capripox vīrusu (kazu baku, aitu baku, govju nodulārā dermatīta) specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Nodulārais dermatīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ādas biopsija, deguna iztriepe, EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija (skrīnings)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai deguna iztriepe, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
56,14
Cena ar PVN, EUR
67,93
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ādas biopsija, deguna iztriepe, EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija (Capripox vīrusu diferencēšana pēc pozitīva skrīninga rezultāta)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 10 g no izmainītiem audiem vai deguna iztriepe, konteinerī vai dubultiepakojumā, asinis - ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
46,73
Cena ar PVN, EUR
56,54