Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret govju enzootiskās leikozes vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Govju enzootiskā leikoze
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.4.10., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
2,97
Cena ar PVN, EUR
3,59
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Piens

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.4.10., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 30 ml, vienreizējas lietošanas plastmasas trauciņos vai stobriņos, kas sertificēti bioloģisku produktu iepakošanai, ar skrūvējamu vai blīvi aizspiežamu vāciņu

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
8,28
Cena ar PVN, EUR
10,02
Govju leikozes vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Govis
Slimības: Govju enzootiskā leikoze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
47,10
Cena ar PVN, EUR
56,99