Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret ērču encefalīta vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Suņi, Zirgi
Slimības: Ērču encefalīts
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
34,36
Cena ar PVN, EUR
41,58
Ērču encefalīta vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Ērču encefalīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, serums, piens, ērce

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis ne mazāk kā 5 ml vakuuma stobriņā; piens ne mazāk kā 50 ml; katrs paraugs iepakots atsevišķi ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
52,62 *
Cena ar PVN, EUR
63,67 *
*
Kvalitatīvi un kvantitatīvi
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, serums, piens, ērce

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis ne mazāk kā 5 ml vakuuma stobriņā; piens ne mazāk kā 50 ml; katrs paraugs iepakots atsevišķi ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
67,00 *
Cena ar PVN, EUR
81,07 *
*
Kvalitatīvi