Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret kaķu imunodefīcīta vīrusu un kaķu leikēmijas vīrusa antigēns
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu imunodeficīts, Kaķu leikēmija
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, imūnhromatogrāfijas metode

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
15,31
Cena ar PVN, EUR
18,53
Kaķu imūndeficīta vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu imunodeficīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 1 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
56,83
Cena ar PVN, EUR
68,76