Slimība/Izmeklējums

Zarnu bakteriālu infekciju ierosinātāji (*Salmonella spp., *Campylobacter spp., enteropatogēna E. coli, Yersinia enterocolitica, Pseudomona spp.)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Zarnu bakteriālas infekcijas
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

Bakterioloģiski (Metode ir akreditēta * rādītājiem)

Parauga daudzums, iepakojums

Cieši noslēgtā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
10
Cena bez PVN, EUR
49,81
Cena ar PVN, EUR
60,27