Slimība/Izmeklējums

Mikroskopiskās sēnes (pelējumu sēnes un raugi)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Akvakultūras, Bites, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Mikozes
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Patoloģiskais materiāls, klīniskais materiāls (izdalījumi), bites, akvakultūras, sperma

Metode/princips

Mikoloģiski (uzsējums)

Parauga daudzums, iepakojums

Katrs paraugs iepakots atsevišķi ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C, bites (15-20 gab.), svaigas zivis (2-3 gab.), sperma 0,5 ml

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5-10
Cena bez PVN, EUR
15,92
Cena ar PVN, EUR
19,26
Mikroskopiskās sēnes (raugi)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Mikozes
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Klīniskais materiāls (izdalījumi)

Metode/princips

Mikroskopiski (skrīninga tests)

Parauga daudzums, iepakojums

Paraugs iepakots ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
9,17
Cena ar PVN, EUR
11,10