Ārvalstu un Latvijas pētnieciskās iestādes
Kategorija: Datu un informācijas sniegšanas pakalpojumi

Konsultācijas un palīdzības sniegšana pētnieciskos jautājumos

Cena bez PVN, EUR
400,83 €
Cena ar PVN, EUR
485,00 €
Citu juridisko personu sagatavoto zivsaimnieciskās ekpluatācijas noteikumu un ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu saskaņošana un izvērtēšana
Kategorija: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Cena bez PVN, EUR
41,32 €
Cena ar PVN, EUR
50,00 €
Citu juridisko personu sagatavoto zivsaimniecisko ekspertīžu izvērtēšana
Kategorija: Ekspertīzes

Citu juridisko personu sagatavoto ekspertīžu izvērtēšana

Cena bez PVN, EUR
41,32 €
Cena ar PVN, EUR
50,00 €
Eksperta darbs stundās
Kategorija: Eksperta pakalpojumi

Cena par vienu stundu

Cena bez PVN, EUR
39,37 €
Cena ar PVN, EUR
47,64 €
Ihtiofaunas izpēte
Kategorija: Ihtiofaunas izpēte

Ihtiofaunas izpēte, kas iekļauj sevī arī ekspertīzes vai zaudējumu aprēķina veikšanai nepieciešamos monitoringa darbus. Cena par vienu dienu (līdz 8 h).

Cena bez PVN, EUR
570,25 €
Cena ar PVN, EUR
690,00 €

Ihtiofaunas izpēte, kas iekļauj sevī arī ekspertīzes vai zaudējumu aprēķina veikšanai nepieciešamos monitoringa darbus. Cena par vienu diennakti (līdz 24 h).

Cena bez PVN, EUR
1 144,63 €
Cena ar PVN, EUR
1 385,00 €
Nenozīmīgi zaudējumi
Kategorija: Zaudējumu novērtēšana

Atzinums par nodarītajiem zaudējumiem, ja kompensācija netiek noteikta (zaudējumi ir nenozīmīgi un to kompensēšana nav nepieciešama)

Atzinums, kas veikts, pamatojoties uz ekspertīzi, ziņām par saimnieciskās darbības norisi un kurā norādīts, ka zaudējumus kompensēt nav nepieciešams

Cena bez PVN, EUR
49,59 €
Cena ar PVN, EUR
60,00 €
Ūdenstilpes platība ir līdz 500 ha
Kategorija: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde, kas sevī ietver pētījumus attiecīgajā ūdenstilpē un noteikumu izstrādi

Cena bez PVN, EUR
1 351,24 €
Cena ar PVN, EUR
1 635,00 €
Ūdenstilpes platība pārsniedz 500 ha
Kategorija: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde, kas sevī ietver pētījumus attiecīgajā ūdenstilpē un noteikumu izstrādi

Cena bez PVN, EUR
2 301,65 €
Cena ar PVN, EUR
2 785,00 €
Zaudējumi 200-1000 EUR
Kategorija: Zaudējumu novērtēšana

Zaudējumu aprēķins, ja kompensācija tiek noteikta naudas izteiksmē, ja zaudējumu apmērs ir robežās no EUR 200 līdz EUR 1000

Zaudējumu aprēķins, kas veikts pamatojoties uz iepriekš izstrādātu ekspertīzi u.c. faktiem (ja nepieciešams, arī balstoties uz pētījuma vai monitoringa datiem)

Cena bez PVN, EUR
123,97 €
Cena ar PVN, EUR
150,00 €
Zaudējumi < 200 EUR
Kategorija: Zaudējumu novērtēšana

Zaudējumu aprēķins, ja kompensācija tiek noteikta naudas izteiksmē, ja zaudējumi nepārsniedz EUR 200 

Zaudējumu aprēķins, kas veikts pamatojoties uz iepriekš izstrādātu ekspertīzi u.c. faktiem (ja nepieciešams, arī balstoties uz pētījuma vai monitoringa datiem)

Cena bez PVN, EUR
70,25 €
Cena ar PVN, EUR
85,00 €