Ārvalstu un Latvijas pētnieciskās iestādes
Kategorija: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Konsultācijas un palīdzības sniegšana pētnieciskos jautājumos

Cena bez PVN, EUR
523,68 € *
Cena ar PVN, EUR
633,65 € *
*
130,92 EUR stundā, minumums - 4 h, t. i. 523,68 EUR
Atklātu zivju audzēšanas baseinu īslaicīga iznomāšana
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 m2 mēnesī

Cena bez PVN, EUR
0,54 €
Cena ar PVN, EUR
0,65 €
Citu juridisko personu sagatavoto zivsaimnieciskās ekpluatācijas noteikumu un ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu saskaņošana un izvērtēšana
Kategorija: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Cena bez PVN, EUR
25,57 €
Cena ar PVN, EUR
30,94 €
Citu juridisko personu sagatavoto zivsaimniecisko ekspertīžu izvērtēšana
Kategorija: Ekspertīzes

Citu juridisko personu sagatavoto ekspertīžu izvērtēšana

Cena bez PVN, EUR
25,57 €
Cena ar PVN, EUR
30,94 €
Dzīvu zivju iepakošana polietilēna maisā ar skābekli un ūdeni
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

1 gab.

Cena bez PVN, EUR
1,65 €
Cena ar PVN, EUR
2,00 €
Dzīvu zivju transportēšana ar konteineru
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

≤ 1,2 m3

Cena bez PVN, EUR
0,54 € *
Cena ar PVN, EUR
0,65 € *
*
Cena par 1 km

1,3 m3 - 2,5 m3

Cena bez PVN, EUR
0,64 € *
Cena ar PVN, EUR
0,77 € *
*
Cena par 1 km

2,51 m3 - 10 m3

Cena bez PVN, EUR
1,20 € *
Cena ar PVN, EUR
1,45 € *
*
Cena par 1 km
Ekskursija zivju audzētavā
Kategorija: Akvakultūras pakalpojumi

Skolēniem

Cena bez PVN, EUR
0,58 € *
Cena ar PVN, EUR
0,70 € *
*
Cena par 1 personu

Pieaugušajiem

Cena bez PVN, EUR
1,65 € *
Cena ar PVN, EUR
2,00 € *
*
Cena par 1 personu
Eksperta darbs stundās
Kategorija: Eksperta pakalpojumi

Cena par vienu stundu

Cena bez PVN, EUR
19,73 €
Cena ar PVN, EUR
23,87 €
Ihtiofaunas izpēte
Kategorija: Ihtiofaunas izpēte

Ihtiofaunas izpēte, kas iekļauj sevī arī ekspertīzes vai zaudējumu aprēķina veikšanai nepieciešamos monitoringa darbus. Cena par vienu dienu (līdz 8 h).

Cena bez PVN, EUR
180,00 € *
Cena ar PVN, EUR
217,80 € *
*
Ceļa izdevumi tiek aprēķināti atsevišķi

Ihtiofaunas izpēte, kas iekļauj sevī arī ekspertīzes vai zaudējumu aprēķina veikšanai nepieciešamos monitoringa darbus. Cena par vienu diennakti (līdz 24 h).

Cena bez PVN, EUR
409,08 € *
Cena ar PVN, EUR
494,99 € *
*
Ceļa izdevumi tiek aprēķināti atsevišķi
Ihtiofaunas vai zivju krājuma novērtējums lielā ūdenstilpē (tās daļā) vai garam upes posmam
Kategorija: Eksperta pakalpojumi

Ezera vai ūdenskrātuves platība > 500 ha vai upes sateces baseins > 1000 km2

Ihtiofaunas vai zivju krājuma novērtējums, kas balstīts uz literatūras, zvejas statistikas vai citiem datiem.

Cena bez PVN, EUR
227,66 € *
Cena ar PVN, EUR
275,47 € *
*
Ja nepieciešami papildu pētījumi, samaksa par pētījumiem un ceļa izdevumi tiek aprēķināti atsevišķi