Slimība/Izmeklējums

Koikarpu herpes vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Koikarpu herpesvirusālā slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivju audi

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Sterilā stobriņā ar šūnu augšanas vidi, kas saņemta Institūtā "BIOR" vai dzīvas zivis ūdenī ūdens necaurlaidīgā tarā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
49,71
Cena ar PVN, EUR
60,15