Slimība/Izmeklējums

Briežu dzimtas dzīvnieku polimorfā priona proteīna (PrP) alēļu pozīcija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Briežveidīgie
Slimības: Briežu hroniskā novājēšanas slimība
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dzīvnieku audi, EDTA asinis, izdalītais DNS

Metode/princips

Sekvenēšanas reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
30
Cena bez PVN, EUR
37,58
Cena ar PVN, EUR
45,47