Slimība/Izmeklējums

Virālā hemorāģiskā septicēmija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Virālā hemorāģiskā septicēmija
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivs

Metode/princips

OIE Manual Aquatic ch. 2.3.10., Vīrusu izdalīšana, identifikācija šūnu kultūrās (VI/I ŠK)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Sterilā stobriņā ar šūnu augšanas vidi, kas saņemta Institūtā "BIOR" (+5±3) °C vai dzīvas zivis ūdenī ūdens necaurlaidīgā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
20
Cena bez PVN, EUR
282,94
Cena ar PVN, EUR
342,36
Virālās hemorāģiskās septicēmijas vīrusa (VHSV) specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Virālā hemorāģiskā septicēmija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivju liesa, priekšējā niere un sirds

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

5-25 dzīvas zivis, ar ūdeni, ūdens necaurlaidīgā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
64,36
Cena ar PVN, EUR
77,88