Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret cūku vezikulārās slimības vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku vezikulārā slimība
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.8.8., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
14,50
Cena ar PVN, EUR
17,55
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual Terr. ch. 2.8.8., Vīrusneitralizācijas tests (VN)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
20
Cena bez PVN, EUR
80,18
Cena ar PVN, EUR
97,02
Cūku vezikulārās slimības vīrusa specifiskais ģentētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku vezikulārā slimība
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Dzīvnieku audi, aftozs materiāls, EDTA asinis

Metode/princips

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Aftu sienas (vismaz 2 cm2) un saturs. Audu paraugi jāiesūta glicerīna-fizioloģiskā bufera šķīdumā attiecībā 1:1 (pH 7,2-7,6). Blīvi noslēgtos vienreizlietojamos konteineros (aizskrūvējamos stobriņos) un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā un papildus hermētiski noslēgtā, aizzīmogotā konteinerā, +5±3 °C.

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
61,91
Cena ar PVN, EUR
74,91