Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret cūku parvovīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku parvovirusālā infekcija
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
21,75
Cena ar PVN, EUR
26,32