Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret cūku transmisīvā gastroenterīta ierosinātāju vai cūku respiratoro koronavīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku transmisīvais gastroenterīts, Cūku respiratorā koronavirusālā infekcija
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.8.10., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
Izmeklējumi pieejami pēc iepriekšējās vienošanās vai līguma noslēgšanas
Cena bez PVN, EUR
35,06
Cena ar PVN, EUR
42,42
Cūku epidēmiskās diarejas vīrusa un transmisīvā gastroenerīta vīrusa diferenciācija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Cūku epidēmiskā diareja, Cūku transmisīvais gastroenterīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fēces, fekālais svābs, zarnu paraugs

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Fēces, fekālais svābs, zarnu paraugs, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
*
Līgumcena