Slimība/Izmeklējums

PrP gēna alēļu pozīcija
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kazas
Slimības: Skrepi slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis

Metode/princips

Sekvenēšanas reakcija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
33,85
Cena ar PVN, EUR
40,96