Slimība/Izmeklējums

Cito paraugs
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Akvakultūras, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Klīniskā bioķīmija, Hematoloģija, Hormoni
Izmeklējuma veids
Klīniski bioķīmiskie, hematoloģiskie un hormonu izmeklējumi
Objekts

Asinis/Urīns

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
Piemaksa par steidzamību asins, urīna klīniski morfoloģiskiem, bioķīmiskiem un hormonu izmeklējumiem
Cena bez PVN, EUR
5,00
Cena ar PVN, EUR
6,05
Kortizols
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 72 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
18,45
Cena ar PVN, EUR
22,32
Progesterons
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 48 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
1
Cena bez PVN, EUR
13,60
Cena ar PVN, EUR
16,46
T4 brīvais
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi, Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 8 dienas, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
10,64
Cena ar PVN, EUR
12,87
T4 kopējais
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi, Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 48 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
12,71
Cena ar PVN, EUR
15,38