N. apis un N. ceranae specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Bites
Slimības: Nozematoze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Bites

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Bites 40-50 gab. 50 ml stobriņā, sasaldētas -20 °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
10
Cena bez PVN, EUR
58,40
Cena ar PVN, EUR
70,66