Eiropas peru puves ierosinātāji
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Bites
Slimības: Eiropas peru puve
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Peri, bites, vasks, medus, ziedputekšņi

Metode/princips

OIE Manual, bakterioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

10x15 cm liels šūnu gabals, 15-20 bites. Neiesaiņot polietilēnā!

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
8
Cena bez PVN, EUR
13,54
Cena ar PVN, EUR
16,38
Mellissococcus plutonius specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Bites
Slimības: Eiropas peru puve
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Baktēriju kultūra

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Peri 10x15 cm liels šūnu gabals.

Bites 40-50 gab. 50 ml stobriņā sasaldētas -20 °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
10
Cena bez PVN, EUR
44,15
Cena ar PVN, EUR
53,42