Mutes un nagu sērgas vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kazas, Zirgi
Slimības: Mutes un nagu sērga
Objekts

Dzīvnieku audi, aftozs materiāls, EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Aftu sienas (vismaz 2 cm2) un saturs. Arī sirds muskulis miokardīta gadījumā, piens, EDTA asinis (ne mazāk kā 3 ml), serums, ezofagālais - faringeālais svābs).

Audu paraugi jāiesūta glicerīna-fizioloģiskā bufera šķīdumā attiecībā 1:1 (pH 7,2-7,6). Blīvi noslēgtos vienreizlietojamos konteineros (aizskrūvējamos stobriņos) un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā un papildus hermētiski noslēgtā, aizzīmogotā konteinerā, +5±3 °C.

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
54,62
Cena ar PVN, EUR
66,09